Баннер
Главная Новини ЯКІСТЬ ОПТИЧНИХ ВИРОБІВ - ПІД НАДІЙНИМ КОНТРОЛЕМ !
ЯКІСТЬ ОПТИЧНИХ ВИРОБІВ - ПІД НАДІЙНИМ КОНТРОЛЕМ !
Автор: Пресс-служба   
08.04.2013 10:41

    У лютому поточно­го року на ДП “ІЗЮМСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД” за­вершено модернізацію спектрофото­метричного та кутовимірювального метрологічних комплексів.

 

   Завдяки цьому суттєво підвищено точність вимірювань показників оптичних виробів та автоматизовано обробку отриманих даних. Фактично частина власних засобів вимірювання та метрологічної атестації приведені у відповідність до сучасних світових вимог.

 

    Скажімо, однією з су­часних міжнародних вимог до довжини хвилі лазерних приладів, що не шкідлива для ока людини, є 1540 нанометрів. Модернізований Ізюмський спектрофо­тометр дозволяє контролювати цей по­казник до значення 2500 нанометри.

 

   Точність роботи кутовимірувального ком­плексу складає дві десяті кутової секунди. Завдяки цьому з’явилася можливість виго­товляти призми з високою точністю, які ви­користовуються в системах вивірки лазерних каналів керування ракетою і забезпечують високу точність наведення ракет на ціль.

 

   Слід підкреслити, що приладами тако­го класу точності на території України обладнані лише деякі  профільні вітчизняні підприємства.

 

   Керівництвом неодноразово наголошувалося, що модернізація власно­го обладнання – це важ­лива складова успіху підприємства, адже ви­сока якість оптичних виробів завжди була притаманна продукції Ізюмського заводу. Поліпшення харак­теристик комплексів вимірювання направ­лене саме на якісну складову та дозволяє, по-перше, контролю­вати показники оптич­них виробів з високою точністю, по-друге, безпосередньо в місці виготовлення і, по-третє, на сучасному власному обладнанні.

 

   Наразі наявність модернізованого спек­трофотометру вже дозволила Ізюмському заводу отримати об’ємний контракт на просвітлення оптичних деталей з областю спектру більше 1100 нанометрів та жорстки­ми вимогами до показників точності оптичних деталей. На черзі - оптичні складові сучасних оптико-електронних приладів власної розробки 2013 року.

 

Контакти

64302, Україна, Харківська обл.

м. Ізюм просп. Незалежності, 66.

тел.: +38 05743 21078, 2-15-48

e-mail: ipz@ipz.com.ua    web: www.ipz.com.ua