Главная Продукція Оптичне скло Безкольорове скло Класифікація безкольорового оптичного скла
Класифікація безкольорового оптичного скла

Залежно від показника заломлення і коефіцієнта дисперсії безкольорове оптичне скло поділяється на такі типи:ЛК легкий крон;

ФК фосфатний крон;

К крон;

БКбарітовий крон;

БОК барітовий окулярний крон;

ТКважкий крон;

СТКсверхважкий крон;

КФкронфлінт;

БФбарітовий флінт;

БОФбіфокальний особливий флінт;

ТБФважкий барітовий флінт;

ЛФ легкий флінт;

Ффлінт;

ТФ — важкий флінт;

ОФособливийособливим ходом дисперсії) флінт;

УСувіолеве скло;

ДСскло, яке використовується для виготовлення кремнієвих діодів;

РЛСскло радіолюмінесцентне.

Склу одного типу, але різного хімічного складу присвоєні різні марки, що складаються з літер, прийнятих для скла даного типу, і порядкового номера.

Скло всіх типів виготовляють двох серій:

звичайне - з нумерацією марок від 1 до 99;

серія 100 - скло, яке мало темніє під впливом іонізуючого випромінювання, з нумерацією від 100 до 199.

 

Контакти

64302, Україна, Харківська обл.

м. Ізюм просп. Незалежності, 66.

тел.: +38 05743 21078, 2-15-48

e-mail: ipz@ipz.com.ua    web: www.ipz.com.ua